template.jpg

 
Vítajte > Čo ponúka systém ...
 
 
 

 

 

Čo ponúka systém ...

  • vypracovanie cenových ponúk
  • centrálne vedenie cenníkov okien
  • centrálna databáza zákazníkov a zákaziek
  • evidencie priebehu jednania zo zákazníkom
  • založenie technickej dokumentácie
  • fotoalbum
  • tvorba a správa kúpno-predajných zmlúv
  • fakturácia zákaziek a prehľad prevzatých záloh